(https://vb.a7bab3rb.net/index.php)
-   - - (https://vb.a7bab3rb.net/f58.html)
-   -   2017 (https://vb.a7bab3rb.net/t161553.html)

10-18-2016 05:29 AM

2017
 
(-- - --)
(-' - -)
( - -)
( )
(- -- --)
(ʐ )
( - )
(ĄŊą Ȝšht ḾąȜąk B-ÀlBy)
( ڪۧ- -ڷڪۧ-- ڪۧ-ڪ)

(--- - -- -)
ۗۗ ڪۧۗۗ ۈۈ ⇓ ⇓ .♪♫♪♫♥ ßч Ŋiŋǿ♥♫.♪♫♪" ⇓ ⇓ დ ⇏
(- -) დ ⇏ (-- ) დ
⇏ (-ڼۓ --Ԑۓ ݐѐ-ۓ -ۈۈ) დ
⇏ ڳ-ڷڷڳ ڳڷ--'ڳ )) დ
⇏ (ۈ-ۈ-ۈ ۈ- ڷ ڼ-ڷۈۓ) დ ⇏
((--- -- დ ⇏
(- -- ͐- --) დ
⇏ (ڪۧ'-ڷ ' - 'ڪۧ) დ ⇏
( -ۈ-- - ) დ ⇏
(-- -- - ) დ ⇏
(ڷڷ-'ڳڷ-ڷڷ ڷۈڷ- ڷ) დ ⇏
( - --- ) დ ⇏
(- -- -) დ
⇏ (-- - ) დ ⇏
(ۧڷ ڷ ڷ- ڷۧ-)
დ ⇏ (ڷǐ-ۈ-ۈڷ-ڷۈ ﺄ ڷۈ)
დ ⇏ (--Ӑ - -'
დ ⇏ ( ۈ ڷ დ
⇏ -ݐ-ڷ-ڷ -ڷڪۧ ڷ)
დ ⇏ - --- - -)


06:49 AM.

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO