> >ٱ

ٱ ...................!! . . 800600. ٱٱ ٱ ۂۂ ٱ....ٱ

 
LinkBack
  #1  
10-13-2012, 03:54 PM
 
: Mar 2010
: 64,439
: 82
  has much to be proud of  has much to be proud of  has much to be proud of  has much to be proud of  has much to be proud of  has much to be proud of  has much to be proud of  has much to be proud of
 ٱ

ٱ

ٱ ...................!!
ٱ . . 800600.ٱ

ٱٱ ٱ ۂۂ ٱ
....ٱ ٱٱ....
ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱۂٱ ٱٱٱ....
ٱ ٱٱ ٱٱ ٱ ٱ....!!
ٱ .... ٱ ٱ ٱ....
ٱ.... ٱ ۂ ٱٱ....
ٱ ٱ ٱ..ٱ ٱٱ .
ٱ ٱٱ.... ٱ ۂ ٱ.... ٱٱ ٱ ٱٱ....!!*****


ٱ
.... ٱ !
ٱ ٱ ٱ....ٱ ٱ ٱ!
ٱ ٱ.... ٱ!
ٱ .... !
ٱٱ ٱ ٱ .... !
ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ.... ٱٱ ٱ!
ٱ.... ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ....
ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱٱ....
ٱ....ٱ .ٱٱ ....ٱ ٱٱ ....ٱ ٱٱ ....ٱ ٱ ۂ ٱ ٱ (( )).... ۂٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ٱ ....(( ))


ٱ
ٱ ٱ....
ٱ ۂ ٱٱٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ " ٱ" ٱ ٱٱ ٱ.
ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ, ٱ ٱٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱٱ....ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱ.
ٱ ٱ ٱ : ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ . ٱ "ٱٱ ٱٱ ٱٱ" ; ٱ : ﴿ ٱٱ ٱ ٱٱ﴿ ٱ : ٱ ٱ ٱ ٱ. ٱ : .
ٱٱ
ٱ


ٱ ٱ ٱ " ٱ ٱ". ٱۂ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ . ٱ "ٱ" "ٱٱ". ٱۂ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ٱ ٱۂ ٱ.
ٱ ٱ: "ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۂٱ ٱ". .
ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ۂٱ ٱ ٱۂ ٱ ۂٱ ٱ ٱ ۂ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ . ٱ . ٱ ٱ ٱ ٱٱ.
ۂٱ ٱ ٱۂ ٱ. ۂ. ۂ ٱ ٱٱ ٱ ٱۂ ٱ .ٱۂ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ
ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ۂ ٱ ٱ.
ٱ ٱٱٱ

: ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ. ٱ ٱ ٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱ ٱ . : ٱٱ ٱٱٱ ۂ : ٱѡ ٱ ٱ . : ٱ֡ ٱ ٱٱٱ ۂ (ٱ)ٱ ٱ ٱ ٱٱ : ٱ ٱٱ ۂ ٱ ٱ ٱٱٱ

: ۂ ٱ ٱ ٱ ۂ ٱ ٱ ٱٱ ٱ . : ٱٱٱ ۂٱ ٱ ٱٱ ٱۂٱ. ٱٱ ٱ ۂ: ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ۂ ٱ ٱ ٱۂ ٱٱ ٱٱɡ ٱ ٱٱ ٱٱ ٱ ٱٱ:
ٱ ٱۂ ٱ ۂٱ ٱ
ۂ ٱٱ ٱ ٱ
ٱ ٱ ٱۂ "ٱٱ " ߡ ٱ ٱ ٱۂ ۂ : { ٱ } ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱٱ:
ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ
ٱٱ ٱ
ٱ :
ٱ ٱ ٱ !
ٱ :
ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ
ٱٱ: ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱٱ ۂ ٱ ٱ ٱ
ٱٱ : ٱ....ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ....ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ
ٱ ٱ ٱ
ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ٱ. ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۂ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ٱ ٱ.
ٱ
ٱ ٱ : ٱ: ۂ ٱ. ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ
ٱ ٱ ٱ ۂ ٱ ٱ * ٱ ۂ ٱ
ٱۂ ٱ ٱٱٱ

ٱ ٱ ٱٱٱ ٱ ۂ ٱ : [ٱ ٱۂ ٱ ٱ ۂ]. ٱ
ٱ ٱ " ٱ" - - ٱ: (ٱ : ٱٱ ٱۂ ٱ "ٱ" ٱ : ٱ ٱ ٱ ٱ ( ٱ ) (ٱٱ51) : ٱ ٱۂ ٱ ٱ ٱ ۂٱ "
ٱ
ۂ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ "" ٱ: (ٱ ٱٱ).[30] ٱ ٱٱ ٱ ٱ ۂٱ ٱٱ:
ٱ ٱٱ ٱ
ٱ
ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱۂ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ : ( ٱ ٱ) ٱ "ٱ ٱ" ٱ : ۂ ٱ ٱ.
ٱ
ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ
ٱ
ٱ ٱڡ ٱ ٱɡ ٱ ٱٱ: ٱ ٱ
ٱ
ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ: ٱ ٱ 4/251. ٱ ٱٱ: ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ. ٱ ٱ .


ٱٱ ٱٱ

ٱٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ
ٱٱ ٱ ٱٱ ٱۂ ٱ ٱ ٱ
ٱ 165
ٱ ٱ ٱ ٱ:
ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱۂٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۂ ٱ ٱ ۂ ٱ ٱٱ
ٱ 24
ٱ:" ٱ ٱ ٱ ۂ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ۂ ٱ ٱ ٱٱ ".
ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ:
((ٱ ٱ))

*****

ٱ /ٱ.((." ٱ " )) ٱ.... ٱ..ٱ ٱ ٱ....!!

/ٱ ٱ ٱ....ٱ ٱ ٱ. ۂ ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ..ٱٱ ٱٱٱ ٱ ....ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ۂ ٱ....ٱ ٱ ٱٱ ((ٱ ))

........


ٱ ٱ....


.. ,, ٱ ٱ....ٱ .


ٱ:
:


« | _| |_ »

: 1 ( 0 1)
 


Privacy Policy |

Sitemap

07:01 AM.

- -

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO